In English

Remote directory sharing - RAccess

Eric Meadows-Jönsson ; Alexander Bergersen ; Evelina Orrlöv ; Johan Grönberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 50 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Det finns idag inget enkelt sätt att dela mappar och filer mellan datorer över Internet utan att behöva spara dessa på flera ställen. Detta är ett problem då man ibland inte vill ha all sin information spridd över flera källor eller inte har nog med utrymme för att spara samma data på flera ställen.

Problemet i fråga blir att koppla ihop datorer över Internet. Då datorer kan flyttas runt mellan olika nätverk och därför ha olika IP-adresser krävs en lösning som håller reda på detta. En användbar lösning ska inte kräva att användarna ska veta om denna information. Eftersom projektet är över Internet så krävs det att det är väldefinierat hur kommunikation utförs.

Projektet delades in i tre komponenter, en klient, en server och en master-server, som kunde utvecklas sida vid sida av varandra då den enda interaktionen mellan modulerna är nätverkskommunikationen. När projektet var i slutfasen kunde alla modulerna sättas ihop för att få en fungerande prototyp.

Prototypen har utvecklats för Windows med hjälp av C# och .NET Framework 4. Projektets resultat är lyckat då en prototyp har framställt som presenteras senare i rapporten som innehåller nästan all önskad funktionalitet.Publikationen registrerades 2012-08-09.

CPL ID: 161300

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek