In English

E-Mobile - Utveckling av en mobilapplikation med ramverket PhoneGap

Viktor Ansund ; Nader Al-Tayyar ; Henrik Larsson ; Andreas Wieden
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 85 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Det blir allt vanligare att utveckla mobilapplikationer för flera plattformar parallellt, samtidigt är den information som finns tillgänglig för metoder av detta slag knapphändig.

Rapporten beskriver utvecklingen av en mobilapplikation till flera plattformar. Det verktyg som använts är ramverket PhoneGap, med hjälp av PhoneGap kompileras en webbapplikation till en mobilapplikation. Det innebär att en webbapplikation utvecklas med hjälp av verktyg som HTML5, CSS3 och JavaScript. För att få en “mobilkänsla” har ramverk som jQuery Mobile använts. Ramverket PhoneGap ger åtkomst till funktionalitet som till exempel GPS, kontakter och kamera vilket inte är möjligt med en vanlig webbapplikation. PhoneGap möjliggör driftsättning på sju plattformar, där ibland iOS, Android, Symbian och BlackBerry. En mobilapplikation för budgethantering och ekonomisk översikt har utvecklats. Mobilapplikationen har driftsatts och testats på iPhone och Android, den levereras som en betaversion. Rapporten redogör även för en statistisk undersökning där underlag för mobilapplikationens innehåll och prioriteringar sammanställs. Dessutom genomförs användartester på betaversionen av mobilapplikationen, där användare uttrycker åsikter om funktionalitet och användbarhet.

Slutsatsen i denna rapport är att PhoneGap är ett bra sätt att utveckla mobilapplikationer med undantag från beräkningstunga applikationer.Publikationen registrerades 2012-08-09.

CPL ID: 161296

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek