In English

Artificiella och interaktiva lyktor för det nya millenniet

André Malm ; Gustav Freij ; Emilia Johansson ; Sandra Lindahl ; Rickard Englund ; Anton Hemlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 53 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Denna rapport beskriver utvecklingsprocessen av ett artificiellt värmeljus. Fokus har legat på funktionalitet och återgivning av en realistisk ljusbild. Rapporten behandlar konstruktion av elektroniska kretsar för trådlös strömöverföring och sensorer. Vidare behandlas också utveckling av mjukvara samt fysisk formgivning i syfte att ge bättre spridning av ljuset. Resultatet visar möjliga tekniker som kan användas för att ta fram en produkt i syfte att verka som ett substitut för dagens traditionella värmeljus.Publikationen registrerades 2012-08-09.

CPL ID: 161291

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek