In English

Företags informationsförmedling i en bostadsköpprocess

Simon Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:88, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Villaköp, marknadsföring, köpprocess, informationsutbyte