In English

Varför blev det inte som planerat? En studie över platschefers prognosarbete i anläggningsprojekt

DANIEL MORITZ ; PETTERSSON EMMA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:83, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: prognos, ekonomisk avstämning, projektstyrningPublikationen registrerades 2012-08-08. Den ändrades senast 2013-10-29

CPL ID: 161258

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek