In English

Ett Python 3-frontend till Guile

Stefan Kangas ; David Spångberg ; Per Reimers ; Krister Svanlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 53 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

GNU Guile är en virtuell maskin som implementerar Scheme. Det har som mål att vara enkelt att användas av andra program som extensionspråk. Sedan en tid har det utvecklas stöd för andra språk än Scheme, exempelvis ECMAScript och Emacs LISP. Föreliggande rapport beskriver hur man kan implementera ett Guile-stöd för Python 3. Stor vikt läggs vid en hög nivå av integrering med Scheme-stödet. Eftersom GNU Guile är fri programvara diskuteras även vissa aspekter av detta som påverkar hur ett användbart arbete måste genomföras. Såväl generella problem, och sådana som är förknippade med Guile, som uppstår vid implementering av Python 3 behandlas. Slutligen utforskas även möjligheten att använda metaobjektprotokoll, MOP, för att representera Python-objekt i GOOPS, Guiles huvudsakliga modul för objektorienterad programmering.Publikationen registrerades 2012-08-08.

CPL ID: 161257

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek