In English

Effektiv Projektering En analys av en konstruktörs arbete

ANDREAS LINDELÖF
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma thesis - Department of Chemical and Biological Engineering / Polymer Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg; 2012:92, 2012. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:92, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Tidsanalys, konstruktör, projekt, ändringar.Publikationen registrerades 2012-08-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161256

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek