In English

Metoder för laserskanning av hus

Niklas Andersson ; Viktor Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Laserskanning, punktmoln, användningsområden, 3D, modellering, programvaror, konsultföretagPublikationen registrerades 2012-08-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161255

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek