In English

En jämförelse av Java och Erlang för nätverksbaserade verktyg

Alexander Sjösten ; Christoffer Persson ; Oscar Utbult ; Johan Olofsson ; Johan Sjöblom ; Håkan Ullström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 59 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Denna rapport har för avsikt att utreda tekniska lösningar och programmeringsspråk som kan vara lämpliga att använda vid utveckling av ett administrationsverktyg som ska användas över internet. De huvudsakliga kraven för verktyget är säkerhet och tillförlitlighet.
Huvudsakligt fokus ligger på två programmeringsspråk, Java och Erlang. Deras virtuella maskiner, syntax, standardbibliotek samt feltolerans år några av aspekter som presenteras. Därutöver har olika lösningar för kryptering, minneshantering, nätverkstopologier samt olika sätt att kommunicera i parallella system granskats. Baserat på denna studie har två system implementerats, ett system i Java och ett i Erlang.
Dessa har båda givits namnet Confector vilket är latin för "uträttare".
Dessa två system har utvecklats utifrån en gemensam kravspecifikation för att jämförelsen av de båda systemen ska vara av intresse. Systemen har däremot inte haft något krav på sig kring struktur eller hur vissa specifika problem lösts. Jämförelsen av systemen behandlar den övergripande utvecklingsprocessen, prestanda och skalbarhet i de olika systemen.
Utifrån studien kunde inga generella lösningar för problemet utses. Både Java och Erlang visade sig vara väl lämpade för att användas i ett sådant system.
I framtiden kan det vara intressant att studera och jämföra två mer komplexa implementationer av systemen. Att använda sig av olika nätverkstopologier och studera hur dessa fungerar i olika situationer är också av intresse.Publikationen registrerades 2012-08-08.

CPL ID: 161253

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek