In English

Ethoxylation studies of two mole amine derivatives

Johanna Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161227

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek