In English

Spinodal decomposition with the lattice Boltzmann method

Mikael Håkansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161226

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek