In English

Cochabamba - Sustainable water management in suburban communities

Sebastian Ahlström ; Adam Carlsson ; Fredrik Dahlgren ; Evelina Hjalmarsson ; Victoria Liljedahl ; Lorenz Mc Namara
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Cochabamba, water, cooperative, water extraction, sanitation, water treatment, distribution, developing countriesPublikationen registrerades 2012-08-07.

CPL ID: 161223

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek