In English

Hälsomässiga risker på vattenledningsnätet - En studie över samband mellan trycknedsatt ledningsnät och förhöjd risk för sjukdom i tre svenska kommuner

Sima Abdollahi ; Johan Emanuelsson ; Sarah Franzén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-07. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 161220

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek