In English

Samband mellan lågt tryck i dricksvattenledningar och magbesvär - En utredning av hur lågt tryck på dricksvattenledningsnätet vid lagning av läckor påverkar sjukligheten hos Göteborg Vattens abonnenter.

Isa Appelqvist ; Sara Lindskog ; Anton Oscarsson ; Erika Renström ; Sofia Örngren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]