In English

Skredriskutsatta områden vid ett förändrat klimat - Konsekvenser för vattendistributionen i Göteborg

Joel Algulin ; Marcus Andreasson ; Erik Eidmar ; Christian Gustavsson ; Emil Johansson ; Björn Pedersen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-07.

CPL ID: 161218

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek