In English

Organiska föroreningar och metaller i dag-, avlopps- och lakvatten i Göteborgsområdet - Källor, flöden och reningstekniker

Esfahani Hanieh Agha Mohammad ; Azur Biscevic ; Viktor Nyman ; Ingrid Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-07.

CPL ID: 161211

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek