In English

User Participation as an efficient work method in the construction sector A case study of Krokslätt Fabriker Söder

Emelie Heijmans
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:31, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: user participation, interaction, sustainable living, housingsPublikationen registrerades 2012-08-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161203

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek