In English

BIM in the production phase Views, opinions and expectations from the construction industry

JOEL OLSSON ; Sebastian Arvidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:39, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BIM, Information Management, Information Resource Management, Information Logistics, productionPublikationen registrerades 2012-08-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161201

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek