In English

Work preparations in infrastructure projects A case study of Skanska Civil Sweden

Niclas Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:71, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Work preparation, Productivity, Planning, Construction industry, Infrastructural projectsPublikationen registrerades 2012-08-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161199

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek