In English

Organisational Improvement or Management Fashion? A case study of Business Excellence implementation

Maja Luketa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:36, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: management fashion, organisational change, Business Excellence, implementing changePublikationen registrerades 2012-08-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161198

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek