In English

Risk Management in the Norwegian Public Road Administration - a case study

Johan Berg ; Erik Tideholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:42, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Risk Management, Risk Management Process, Risk, Uncertainty, Opportunity, Risk Identification, Risk Assessment, Risk Response, Norwegian Public Road Administration, InfrastructurePublikationen registrerades 2012-08-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161197

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek