In English

Disturbances of the surroundings in an urban infrastructure project

Patrik Andersson ; Annie Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:41, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Construction, Disturbances, Surrounding, InfrastructurePublikationen registrerades 2012-08-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161189

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek