In English

BREEAM in a construction company The implementation of an environmental classification system

Sanna Gillén ; Sofia Kalmner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:44, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BREEAM, environmental classification system, sustainability, organizational change, standards, construction industryPublikationen registrerades 2012-08-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161188

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek