In English

Project Portfolio Management in New Product Development Organizations Application of accepted PPM theories in practice

Ingvar Steinn Birgisson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:23, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project Portfolio Management (PPM), Project Management, Project Selection, NPD organizations, Case Study Research