In English

Project Portfolio Management in New Product Development Organizations Application of accepted PPM theories in practice

Ingvar Steinn Birgisson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:23, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project Portfolio Management (PPM), Project Management, Project Selection, NPD organizations, Case Study ResearchPublikationen registrerades 2012-08-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161186

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek