In English

How leaders interpret and act in a crisis? Narratives by some Nordic leaders

JOONAS PUSILA ; GEORGI STOJANOVSKI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-24, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Crisis management, Crisis Leadership, Leadership, Proactive thinking