In English

Use of Knowledge Management techniques for Risk Management Application at the Initial Project Stages

GAGANDEEP SINGH
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:32, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project Management, Knowledge Management, Information Management, Risk Management, International organizations, Information, Knowledge, and Risks.Publikationen registrerades 2012-08-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161137

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek