In English

BIM implementation and potential benefits for the facility managers

Marcus Gökstorp
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BIM, Facility Management, Implementation, BenefitsPublikationen registrerades 2012-08-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161136

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek