In English

Uncovering the Mystery of Improvisation in Project Management An Exploratory Research

Asmir Vuckic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:37, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: improvisation, uncertainty, project management, creativity, intuition, bricolage, change management, organization structuresPublikationen registrerades 2012-08-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek