In English

Green Lean How sustainability can be integrated into projects through lean concepts.

Ajdin Pezic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:19, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project Management, Project, Projects, Green, Sustainability, LeanPublikationen registrerades 2012-08-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161129

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek