In English

Modellförsök med vågkraftverk av typ OWC

D. Jannesson ; S. Jannesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1981.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161105

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek