In English

Kalix älv - Teknisk-hydrologisk vattendragsstudie

E. Frisk ; L-O. Öhlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1973.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161103

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek