In English

Vätterns och Motala ströms tillrinningsområden inom Örebro län - Inventering av dammar och regleringsförhållanden

Gunnar Berglund ; Thomas Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1980.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161101

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek