In English

Energiupptagning hos dämpade kroppar för petropump i regelbundna vågor - En laboratoriestudie

Göran. Edlund ; Mikael. Olehede ; Magnus. Uttberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1982.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161100

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek