In English

Studie av datorprogram för beräkning av kostnaden för en damm med varierande höjd

Jan-Kennet Malmcrona ; Håkan Nyström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1983.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161095

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek