In English

Vatten- och närsaltomsättning i Göta Älvs mynning - Studie av boxmodell

Kristina Ullman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1983.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161089

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek