In English

Långasjön - Tekniska förutsättningar för att restaurera Långasjön

Lars-Anders Svensson ; Kurt Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1975.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161088

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek