In English

Förankrad fartygssektion i regelbundna vågor - modellförsök

Jan Lillieblad ; Lars Matz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1981.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161087

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek