In English

Fartygsgenererade vågor speciellt i kanaler - Litteraturstudie över existerande teorier samt fälltmätningar i Göta Älv

Lars Ehnhage ; Dag Wisaeus
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1975.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161086

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek