In English

Simulering av dagvattenavrinningen i två bostadsområden i Linköping med en datormodell

Ingrid Haegerström ; Henriette Melin ; Majlis Ryberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1977.
[Examensarbete på avancerad nivå]