In English

A Case Study of Water Resources Planning in Cyprus - A Test of the MIT Simulation Model

Mats Franzon ; Stefan Karlsson ; Benny Robertsson ; Bengt Rogsäter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1982.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161080

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek