In English

Studie av de lokala strömförhållanderna utanför Ringhals kärnkraftverk

Roger Anneling ; Mats Nilsson ; Kenneth Franzén ; Peter Wilén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1978.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161078

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek