In English

Studies on Artisanal Fishery in Developing Countries

Maud Gruneau ; Mita Sawjani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1984.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161077

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek