In English

Utbyggnad av vågenergi för Gotland - Effektvariationer och utjämningsmöjligheter

Thomas Erenmalm ; Nils Mårtensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1980.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161076

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek