In English

Lågenergihus i Högås - Hydrologiska förutsättningar för värmepump med en mindre tjärn som värmemagasin

Kent Sandén ; Staffan Claesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1976.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161072

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek