In English

Kalkning av försurade sjöar Del 1 - Problembeskrivning samt utvärdering av kalkningen av Östra Nedsjön

Sören Larsson ; Per Lindqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1974.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161071

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek