In English

Kalibrering av mätöverfall - För mätning av flöden i nedstigningsbrunnar

Ture Johannison ; Thomas Lindblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1977.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161070

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek