In English

Beräkning av tryckslag med datormodellen WATHAM

Viveka Arvidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1984.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161065

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek