In English

Implementing web-based delivery planning systems; the case of LogNet

KRISTOFFER KULL ; NICLAS HULTBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:22, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Delivery planning, LogNet software, Logistics, SCM, Software implementationPublikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161036

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek