In English

The preconstruction planning process from a site manager perspective

Claes Andersson ; Linus Rosenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-18, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: preconstruction planning, site managers, planning process, construction projectsPublikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161035

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek