In English

How the Term “Value” Is Perceived and Put in Practice by Architectural Service Provider

SAMAN YAGHOOTKAR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:45, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Architectural services management (ASM), architectural services (AS), value management (VM), architectural values (AV), value, client, architectural service provider (ASP)Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161034

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek